De verantwoordelijke moet vervolgens een beslissing nemen op dat verzet.In artikel 45/46 Wbp staat vervolgens dat de betrokkene na “” naar de rechter kan gaan, als hij het niet eens is met die beslissing.

Their performance of the composer's Fifth Symphony was a revelation (to me, at any rate) in its heart-stopping leaps between minimalist shivers of strings and catastrophic detonations of brass and percussion, its structure rendered translucent by the super-real clarity of the melodic parts and the fastidious delineation of the orchestral sections.

But leaving aside the performance itself, perhaps it was Petrenko's talent for bridging the gap between podium and audience that helped to bring home the meaning of the piece.

Toen dat niet tot het gewenste resultaat leidde, heeft de vrouw het verzoekschrift bij de rechtbank ingediend. De rechtbank overweegt dat het vooraf indienen van verzet niet nodig is, omdat het verzoekschrift als verzet kan hebben te gelden. (…) De rechtbank is van oordeel dat er geen aanleiding is om het verzoek niet-ontvankelijk te verklaren, omdat het instellen van verzet niet verplicht is, alvorens een verzoek bij de rechtbank wordt ingediend.

De rechtbank stelt vervolgens het advocatenkantoor in de gelegenheid daarop te reageren. Gelet hierop heeft de rechtbank overwogen dat het verzoek alsnog als verzet kan worden opgevat en heeft vervolgens verweerder in de gelegenheid gesteld om op het verzet te beslissen.

Rechtbank: geen voorafgaand verzet nodig In deze kwestie was de gang van zaken niet helemaal verlopen conform het hiervoor geschetste kader.

Er waren wel brieven gestuurd aan het advocatenkantoor, maar dat was gebeurd door de kredietbank en die had juist de naam van de vrouw onleesbaar gemaakt.Een bestand met 10.000 persoonsgegevens gebruiken kan dus een miljoen gaan kosten.Nu zal niet iedere consument individueel gaan claimen, maar mogelijk dat hier claimstichtingen gaan opstaan die dit werk voor de consument gaan doen.Het oordeel is ook relevant voor andere vormen van direct marketing waarbij gegevens uit openbare bronnen worden gebruikt.De kwestie: hergebruik van WSNP-gegevens uit Staatscourant De kwestie gaat over een vrouw waarop de Wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp) van toepassing is verklaard.De gegevens van personen waarop de Wsnp van toepassing is verklaard worden in de Staatscourant gepubliceerd, ter bescherming van schuldeisers.