Vykonvaj sttn sprvu katastru nemovitost, a to vetn zpis prv k nemovitostem do katastru.

vklad do katastru online dating-73

7etenta e 5inco online dating - Vklad do katastru online dating

Katastr nemovitost mus navtvit napklad kad, kdo kupuje i prodv byt i dm nebo kdo si sjednv hypotku. Katastr nemovitost esk republiky je soubor daj o nemovitostech, kter obsahuje jejich soupis, popis a jejich geometrick a polohov uren.

Nalezne zde dleit informace o tom, kdo je skutenm souasnm vlastnkem nemovitosti, a me zde sledovat aktuln stav probhajcch zen. Jeho soust je evidence vlastnickch a jinch vcnch prv k nemovitostem.

Nahlen do katastru nemovitost pes internet K dajm, kter jsou vedeny v potaov form, mohou zjemci zskat dlkov pstup pes internet, jedn se vak o placenou slubu.

Nkter z informac jsou ale veejn pstupn na webovch strnkch "Nahlen do katastru nemovitost", kter vede esk ad zemmick a katastrln.

zen o povolen vkladu zahj katastrln ad na nvrh nkterho z astnk zen.

Nvrhem se rozum dost astnka smlouvy o vklad pslunho prva k nemovitosti.Je zde uvedeno slo zen, datum jeho pijet, popis, astnci a aktuln stav.Mezi tato zen pat pedevm "vklady do katastru nemovitost".Vpis z katastru nemovitost a asto i kopii katastrln mapy vyaduj banky pi sjednvn hypotky.Za podn kadho nvrhu na povolen vkladu do katastru nemovitost se vybr pt set korun.Podle toho, jak prvo se do katastru vkld, me touto listinou bt napklad: * smlouva o pevodu vlastnictv k nemovitosti* smlouva o zstavnm prvu k nemovitosti* dohoda o vypodn spolenho jmn manel* smlouva o rozen nebo zen stanovenho rozsahu spolenho jmn manel* smlouva o oprvnn, kter odpovd vcnmu bemenu* smlouva o pevodu bytu a nebytovho prostoru (zkon .